Beg_abc_Eng but i prefered the garnier fiber puttyseriously Decide whether you want to get exercise pants or shorts.kamagra australia Exercise pants are nice because they provide a little bit more warmth for outdoor workouts.can anyone use viagra Exercise shorts are cooler, making them perfect for high intensity outdoor activities like running or for working out in a gym.buy kamagra online uk next day delivery According to researchers at Columbia University, most Japanese families today are nuclear, including two married heterosexual parents and their children.air max for girls But unlike many American families, Japanese families include multiple generations who often live together in one home.basket homme louboutin Japanese fathers tend to work long hours, leaving mothers in charge of childcare and household work.achat louboutin pas cher Clark Atlanta University is a private university related to the United Methodist Church.christian louboutin silver It was formed in 1988 when two historically black institutions (Atlanta University and Clark College, both originally founded in the 1860s) were consolidated.louboutin pigalle spikes CAU campus covers more than 126 acres less than two miles outside of downtown Atlanta.louboutin mens boots Girls have an inborn desire to get noticed with their unique fashion statement and they always remain keen to set exemplarylevels in styles.louboutin beverly hills With ages, the word has changed drastically for females.louboutin so kate sizing Fashion accessories for women have played an important role in letting these divas shine always, along with the chic attire.louboutin schuhe berlin Whichever way your compass points you in the Caribbean, you'll need to pack a few staples for any itinerary.christian louboutin black Depending on the length of your trip, the cruise will offer at least one "formal" night.direct kamagra Though not required, passengers who wish to eat in the upscale restaurants on these evenings usually dress in tuxedos or black suits for the men and ball gowns or fancy skirts for the women.kamagra instructions The Ray Ban Warrior Aviators can be dressed up with a button up, blazer and khakis for a summer wedding or combined with cargo shorts and a ringer T shirt, so you don't have to worry about buying more than one pair of shades.kamagra 100mg tablets review All in all, you'll be part of the whole aviator craze while getting expertly crafted sunglasses that protect just as great as they look. They feature a single lens visor design, reminiscent of the old clip on sunglasses. When a day at the nail salon can't be accommodated or simply isn't your style, host a mani pedi party in the comfort of your own home. Take an afternoon or evening before the wedding to relax with your bridesmaids, and have fun spending time together. Order take out, pop the bubbly and watch your favorite wedding flick as you all take turns painting each other's nails...
Obchodné podmienky | Javorovy sirup

Úvodná StránkaObchodné podmienky

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Doprava tovaru

  • Tovar posielame kuriérskou spoločnosťou DHL s doručením nasledujúci pracovný deň od odoslania (D+1).
  • Objednávky odosielame 2-3x do týždňa. Maximálna doba doručenia zásielky je 5 pracovných dní, pričom deň objednania sa neráta.  Najčastejšie našim zákazníkom príde zásielka na 3. pracovný deň od objednania tovaru. 
  • Zákazník má možnosť vybrať si z dvoch spôsobov platby: platba vopred na účet, alebo platba pri prevzatí na dobierku
  • V deň doručenia kuriérom DHL príde zákazníkovi sms avízo o doručovaní zásielky s kontaktom na kuriéra. Po dohode s kuriérom je možnosť dohodnúť sa na zmene času, alebo miesta doručenia. Poistenie zásielky je v cene.

Balenie tovaru
Všetky produkty posielame poriadne zabalené v bublinkovej fólií + v obálke, alebo kartóne, zabalené strečovou čiernou fóliou. Bežne posielame aj sklenené fľaše a nikdy sa nám ešte nestalo, že sa nejaká počas prepravy rozbila alebo poškodila.

Cena poštovného a platba za tovar:
Doručenie na adresu zákazníka Kuriérom DHL: 3,20 € platba dopredu na účet/ 3,90 € na dobierku

Ceny poštovného sú konečné.

Spôsob platby

  • Ak ste ako dopravu a platbu vybrali možnosť “Doručenie na Vašu adresu- Kuriér DHL + platba vopred na účet” (Tatra banka a.s., číslo účtu: 2925844079/1100), použite prosím číslo objednávky ako variabilný symbol. Číslo objednávky uvidíte po dokončení objednávky a tiež Vám príde emailom v potvrdení objednávky. Bez uvedenia variabilného symbolu nie je možné Vašu platbu identifikovať. Tovar Vám pošleme po pripísaní platby na náš účet.
  • Ak ste ako dopravu a platbu vybrali možnosť “Doručenie na Vašu adresu- Kuriér DHL + platba pri prevzatí na dobierku”, za tovar zaplatíte kuriérovi v hotovosti pri prevzatí zásielky.

Predaj tovaru a jeho cena
Pre výhodnejší nákup našich jednotlivých zákazníkov, sme zvolili predaj tovaru cez podnik, ktorý ešte nie je platcom DPH. To znamená, že bežný zákazník nemusí platiť k sume za tovar ešte aj sumu DPH. Ceny uvedené pri jednotlivých produktoch sú konečné.

Objednávanie tovaru

Objednávky tovaru sú prijímané po dokončení a odoslaní objednávky, akceptácii obchodných a prepravných podmienok, telefonicky, prípadne prostredníctvom e-mailovej správy na adrese: info@javorovysirup.sk. Pri akomkoľvek z vyššie uvedených spôsoboch objednania súhlasíte s obchodnými podmienkami predávajúceho.

Objednávky obvykle vybavujeme najneskôr druhý nasledujúci pracovný deň, avšak je možné, že pokiaľ to bude časovo možné, vybavíme vašu objednávku ešte v deň jej prijatia.

Kupujúci môže svoju objednávku zrušiť alebo zmeniť jej obsah, avšak najneskôr do 2 hodín od prijatia e-mailového potvrdenia o objednávke zaslanej od predávajúceho (dodávateľa). Objednávku je možné zrušiť alebo zmeniť oznámením prostredníctvom e-mailu na adrese info@javorovysirup.sk, alebo telefonicky na čísle +421 908 537258. Pokiaľ predávajúci neobdrží zrušenie alebo zmenu objednávky do dvoch hodín od prijatia objednavky a odoslaní potvrdenia o objednavke kupujúcemu, považuje sa objednávka za záväznú. V tom prípade objednávku nebude možné zrušiť ani zmeniť a objednávateľ je povinný objednanú zásielku prevziať a zaplatiť za ňu.

V prípade neprevziatia objednávky kupujúcim je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu zbytočné náklady, ktoré vznikli na poštovné a návratné zásielky. Po nerešpektovaní výzvy predávajúceho na uhradenie týchto nákladov, má predávajúci právo vymáhať tieto náklady od kupujúceho súdnou cestou.

Dodanie predmetu kúpy
Predávajúci sa zaväzuje dodať požadovaný predmet kúpy v požadovanom množstve, obsahu, kvalite a v lehote stanoveného času, ktorý je uvedený vo všeobecných obchodných podmienkach v časti doprava tovaru. Stanovený čas na dodanie predmetu kúpy bol zo strany predávajúceho dodržaný, ak v stanovenej lehote odovzdal predmet kúpy prepravcovi v zmysle objednávky kupujúceho.

Predávajúci môže objednávku zrušiť alebo zmeniť, ak nie je možné naplniť obsah objednávky z dôvodu nedostupnosti objednaného tovaru zo strany dodávateľa vôbec alebo v požadovanom množstve. Predávajúci môže objednávku zrušiť aj v prípade, ak kupujúci uviedol o sebe neúplné alebo nepravdivé údaje v objednávkovom formulári. V takomto prípade informuje predávajúci kupujúceho o zmene alebo zrušení objednávky najneskôr do 20 hodín od prijatia a potvrdenia objednávky.

Vylúčenie zodpovednosti
Predávajúci nezodpovedá za škody na predmete kúpy a jeho nekompletnosť, ako aj za oneskorené dodanie spôsobené prepravcom. Predávajúci nezodpovedá za nedoručenie tovaru, ak objednávateľ uviedol nesprávnu adresu dodania, telefónne číslo alebo sa v čase plánovaného dodania predmetu kúpy nezdržiaval na adrese, na ktorú požadoval jeho dodanie.

Reklamácie
Kupujúci má právo podať reklamáciu, ak obsah, kvalita, cena a úplnosť zásielky nezodpovedá potvrdenej objednávke.

Vrátenie tovaru
Kupujúci môže objednaný predmet kúpy vrátiť predávajúcemu bez udania dôvodu v lehote do 7 kalendárnych dní od jeho zaplatenia. V tomto prípade je potrebné, aby bol predmet kúpy vrátený kompletný v nepoškodenom a v neotvorenom pôvodnom obale a množstve v zmysle pôvodne dodanej objednávky. Kupujúci je povinný informovať o záujme vrátenia predmetu kúpy predávajúceho vopred, a to e-mailom na adrese info@javorovysirup.sk, alebo telefonicky na čísle +421/0/908 537 258.

Záručná doba
Na predávaný tovar od dodávateľa sa vzťahuje záručná doba v zmysle platných zákonov, pokiaľ na obale predmetu kúpy nie je uvedené inak.

Spolupráca
Javorové produkty však pre veľkoodberateľov predávame aj s DPH, cez podnik, ktorý sa už stal platcom DPH. Je teda na samotnom veľkoobchodnom odberateľovi, či chce nakupovať tovar od platcu alebo od neplatcu DPH. Veľkoobchodný cenník pre platcov DPH posielame na požiadanie. Ak máte záujem o náš veľkoobchodný cenník, prosím, napíšte nám fakturačné údaje o vašej firme a pošlite ich na adresu spolupraca@javorovysirup.sk

Záverečné ustanovenia
Vzťahy, ktoré nie sú upravené týmito obchodným podmienkami sa riadia príslušnými zákonmi platnými na území SR. Potvrdením objednávky kupujúci zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil s obchodnými podmienkami predávajúceho, súhlasí s nimi a prijíma ich. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu obchodných podmienok, obsahu a cien tovaru.

Fakturačné údaje pre neplatcov DPH (teda pre bežných zákazníkov internetového obchodu):
Mgr. Lenka Valkovská, 036 01 Martin, IČO: 43916112, DIČ: 1073905558, Banka: Tatrabanka MT, Č. účtu: 2925844079/1100, IBAN: SK71 1100 0000 0029 2584 4079. Dodávateľ je registrovaný v živnostenskom registri v Martine, Č. OŽP-Z/2010/05999-2, Č. živnostenského registra 550-19332.

Údaje pre platby zo zahraničia:
IBAN / číslo účtu príjemcu: SK71 1100 0000 0029 2584 4079,
Názov a adresa príjemcu platby: Lenka Valkovska, Sklabinska 151/16, 036 01 Martin
BIC (SWIFT) kód Tatra banky: TATRSKBX
Názov a adresa banky: Tatra banka, a.s., Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava 1, Slovenská republika

Fakturačné údaje pre platcov DPH (teda pre veľkoobchodných odberateľov):
SABEA, s.r.o., Sklabinská 151/16, 036 01 Martin, SLOVAKIA, IČO: 46691057, IČ DPH: SK 2023535470, Banka: Tatrabanka, Č. účtu: 2923877758/1100. IBAN: SK1911000000002923877758. Zapísané do OR Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 56864/L.

Obchodné podmienky sú platné od 1.07.2016.

Javorový sirup je dostupný v CZ na www.biosirup.cz  www.javorovy-sirup.cz  v PL na  www.biosyrop.pl

Zanechať Odpoveď

Beg_abc_Eng but i prefered the garnier fiber puttyseriously Decide whether you want to get exercise pants or shorts.kamagra australia Exercise pants are nice because they provide a little bit more warmth for outdoor workouts.can anyone use viagra Exercise shorts are cooler, making them perfect for high intensity outdoor activities like running or for working out in a gym.buy kamagra online uk next day delivery According to researchers at Columbia University, most Japanese families today are nuclear, including two married heterosexual parents and their children.air max for girls But unlike many American families, Japanese families include multiple generations who often live together in one home.basket homme louboutin Japanese fathers tend to work long hours, leaving mothers in charge of childcare and household work.achat louboutin pas cher Clark Atlanta University is a private university related to the United Methodist Church.christian louboutin silver It was formed in 1988 when two historically black institutions (Atlanta University and Clark College, both originally founded in the 1860s) were consolidated.louboutin pigalle spikes CAU campus covers more than 126 acres less than two miles outside of downtown Atlanta.louboutin mens boots Girls have an inborn desire to get noticed with their unique fashion statement and they always remain keen to set exemplarylevels in styles.louboutin beverly hills With ages, the word has changed drastically for females.louboutin so kate sizing Fashion accessories for women have played an important role in letting these divas shine always, along with the chic attire.louboutin schuhe berlin Whichever way your compass points you in the Caribbean, you'll need to pack a few staples for any itinerary.christian louboutin black Depending on the length of your trip, the cruise will offer at least one "formal" night.direct kamagra Though not required, passengers who wish to eat in the upscale restaurants on these evenings usually dress in tuxedos or black suits for the men and ball gowns or fancy skirts for the women.kamagra instructions The Ray Ban Warrior Aviators can be dressed up with a button up, blazer and khakis for a summer wedding or combined with cargo shorts and a ringer T shirt, so you don't have to worry about buying more than one pair of shades.kamagra 100mg tablets review All in all, you'll be part of the whole aviator craze while getting expertly crafted sunglasses that protect just as great as they look. They feature a single lens visor design, reminiscent of the old clip on sunglasses. When a day at the nail salon can't be accommodated or simply isn't your style, host a mani pedi party in the comfort of your own home. Take an afternoon or evening before the wedding to relax with your bridesmaids, and have fun spending time together. Order take out, pop the bubbly and watch your favorite wedding flick as you all take turns painting each other's nails...