Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Doprava tovaru

  • Tovar posielame kuriérskou spoločnosťou DPD s doručením nasledujúci pracovný deň od odoslania (D+1) a spoločnosťou Zásielkovňa s doručením druhý nasledujúci pracovný deň od odoslania (D+2)
  • Objednávky odosielame 2-3x do týždňa. Maximálna doba doručenia zásielky je 5 pracovných dní, pričom deň objednania sa neráta.  Najčastejšie našim zákazníkom príde zásielka na 3. pracovný deň od objednania tovaru. 
  • Zákazník má možnosť vybrať si z dvoch spôsobov platby: platba vopred na náš účet, alebo platba pri prevzatí na dobierku (v hotovosti, alebo kartou).
  • V deň doručenia kuriérom DPD, alebo do pobočky Zásielkovne, príde zákazníkovi sms avízo o doručovaní zásielky s kontaktom. Po dohode s kuriérom/Zásielkovňou je možnosť dohodnúť sa na zmene času, alebo miesta doručenia. Poistenie zásielky je v cene.

Balenie tovaru
Všetky produkty posielame poriadne zabalené v bublinkovej fólií + v obálke, alebo kartóne, zabalené strečovou čiernou fóliou. Bežne posielame aj sklenené fľaše a nikdy sa nám ešte nestalo, že sa nejaká počas prepravy rozbila, alebo poškodila.

Cena poštovného a platba za tovar:
Doručenie na adresu zákazníka Kuriérom DPD: 4,90 € platba dopredu na účet/na dobierku, alebo do pobočky Zásielkovne: 2,90 € platba dopredu na účet/na dobierku.

Ceny poštovného sú konečné.

Spôsob platby

  • Ak ste ako dopravu a platbu vybrali možnosť “Doručenie na Vašu adresu- Kuriér DPD + platba vopred na účet” (Fio banka, číslo účtu: 2801714598/8330, IBAN: SK3483300000002801714598), použite prosím číslo objednávky ako variabilný symbol. Číslo objednávky uvidíte po dokončení objednávky a tiež Vám príde emailom v potvrdení objednávky. Bez uvedenia variabilného symbolu nie je možné Vašu platbu identifikovať. Tovar Vám pošleme po pripísaní platby na náš účet.
  • Ak ste ako dopravu a platbu vybrali možnosť “Doručenie na Vašu adresu- Kuriér DPD + platba pri prevzatí na dobierku”, za tovar zaplatíte kuriérovi v hotovosti, alebo kartou, pri prevzatí zásielky.
  • Ak ste si dopravu zvolili do pobočky Zásielkovne, za tovar zaplatíte vopred na náš účet, alebo pri prevzatí na pobočke, a to kartou, alebo v hotovosti.

Predaj tovaru a jeho cena
Pre výhodnejší nákup našich jednotlivých zákazníkov, sme zvolili predaj tovaru cez podnik, ktorý ešte nie je platcom DPH. To znamená, že bežný zákazník nemusí platiť k sume za tovar ešte aj sumu DPH. Ceny uvedené pri jednotlivých produktoch sú konečné.

Objednávanie tovaru

Objednávky tovaru sú prijímané po dokončení a odoslaní objednávky, akceptácii obchodných a prepravných podmienok, telefonicky, prípadne prostredníctvom e-mailovej správy na adrese: info@javorovysirup.sk. Pri akomkoľvek z vyššie uvedených spôsoboch objednania súhlasíte s obchodnými podmienkami predávajúceho.

Objednávky obvykle vybavujeme najneskôr druhý nasledujúci pracovný deň, avšak je možné, že pokiaľ to bude časovo možné, vybavíme vašu objednávku ešte v deň jej prijatia.

Kupujúci môže svoju objednávku zrušiť alebo zmeniť jej obsah, avšak najneskôr do 2 hodín od prijatia e-mailového potvrdenia o objednávke zaslanej od predávajúceho (dodávateľa). Objednávku je možné zrušiť alebo zmeniť oznámením prostredníctvom e-mailu na adrese info@javorovysirup.sk, alebo telefonicky na čísle +421 908 537258. Pokiaľ predávajúci neobdrží zrušenie alebo zmenu objednávky do dvoch hodín od prijatia objednavky a odoslaní potvrdenia o objednavke kupujúcemu, považuje sa objednávka za záväznú. V tom prípade objednávku nebude možné zrušiť ani zmeniť a objednávateľ je povinný objednanú zásielku prevziať a zaplatiť za ňu.

V prípade neprevziatia objednávky kupujúcim je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu zbytočné náklady, ktoré vznikli na poštovné a návratné zásielky. Po nerešpektovaní výzvy predávajúceho na uhradenie týchto nákladov, má predávajúci právo vymáhať tieto náklady od kupujúceho súdnou cestou.

Dodanie predmetu kúpy
Predávajúci sa zaväzuje dodať požadovaný predmet kúpy v požadovanom množstve, obsahu, kvalite a v lehote stanoveného času, ktorý je uvedený vo všeobecných obchodných podmienkach v časti doprava tovaru. Stanovený čas na dodanie predmetu kúpy bol zo strany predávajúceho dodržaný, ak v stanovenej lehote odovzdal predmet kúpy prepravcovi v zmysle objednávky kupujúceho.

Predávajúci môže objednávku zrušiť alebo zmeniť, ak nie je možné naplniť obsah objednávky z dôvodu nedostupnosti objednaného tovaru zo strany dodávateľa vôbec alebo v požadovanom množstve. Predávajúci môže objednávku zrušiť aj v prípade, ak kupujúci uviedol o sebe neúplné alebo nepravdivé údaje v objednávkovom formulári. V takomto prípade informuje predávajúci kupujúceho o zmene alebo zrušení objednávky najneskôr do 20 hodín od prijatia a potvrdenia objednávky.

Vylúčenie zodpovednosti
Predávajúci nezodpovedá za škody na predmete kúpy a jeho nekompletnosť, ako aj za oneskorené dodanie spôsobené prepravcom. Predávajúci nezodpovedá za nedoručenie tovaru, ak objednávateľ uviedol nesprávnu adresu dodania, telefónne číslo alebo sa v čase plánovaného dodania predmetu kúpy nezdržiaval na adrese, na ktorú požadoval jeho dodanie.

Reklamácie
Kupujúci má právo podať reklamáciu, ak obsah, kvalita, cena a úplnosť zásielky nezodpovedá potvrdenej objednávke.

Vrátenie tovaru
Kupujúci môže objednaný predmet kúpy vrátiť predávajúcemu bez udania dôvodu v lehote do 7 kalendárnych dní od jeho zaplatenia. V tomto prípade je potrebné, aby bol predmet kúpy vrátený kompletný v nepoškodenom a v neotvorenom pôvodnom obale a množstve v zmysle pôvodne dodanej objednávky. Kupujúci je povinný informovať o záujme vrátenia predmetu kúpy predávajúceho vopred, a to e-mailom na adrese info@javorovysirup.sk, alebo telefonicky na čísle +421/0/908 537 258.

Záručná doba
Na predávaný tovar od dodávateľa sa vzťahuje záručná doba v zmysle platných zákonov, pokiaľ na obale predmetu kúpy nie je uvedené inak.

Spolupráca
Javorové produkty však pre veľkoodberateľov predávame aj s DPH, cez podnik, ktorý sa už stal platcom DPH. Je teda na samotnom veľkoobchodnom odberateľovi, či chce nakupovať tovar od platcu alebo od neplatcu DPH. Veľkoobchodný cenník pre platcov DPH posielame na požiadanie. Ak máte záujem o náš veľkoobchodný cenník, prosím, napíšte nám fakturačné údaje o vašej firme a pošlite ich na adresu spolupraca@javorovysirup.sk

Záverečné ustanovenia
Vzťahy, ktoré nie sú upravené týmito obchodným podmienkami sa riadia príslušnými zákonmi platnými na území SR. Potvrdením objednávky kupujúci zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil s obchodnými podmienkami predávajúceho, súhlasí s nimi a prijíma ich. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu obchodných podmienok, obsahu a cien tovaru.

Fakturačné údaje pre neplatcov DPH (teda pre bežných zákazníkov internetového obchodu):
CANADIAN GOLD, s.r.o., Sklabinská 151/16, 036 01 Martin, IČO: 52 722 066, DIČ: 2121111223, Banka: Fio banka a.s., Č. účtu: 2801714598/8330, IBAN: SK3483300000002801714598. Spoločnosť zapísaná do OR Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka číslo: 73329/L.

Údaje pre platby zo zahraničia:
IBAN / číslo účtu príjemcu: SK3483300000002801714598,
Názov a adresa príjemcu platby: CANADIAN GOLD, s.r.o., Sklabinská 151/16, 036 01 Martin
BIC (SWIFT) kód Fio banky: FIOZSKBAXXX

Fakturačné údaje pre platcov DPH (teda pre veľkoobchodných odberateľov):
SABEA, s.r.o., Sklabinská 151/16, 036 01 Martin, IČO: 46691057, IČ DPH: SK 2023535470, Banka: Fio banka a.s., Č. účtu: 2601458518/8330, IBAN: SK4383300000002601458518
Spoločnosť zapísaná do OR Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 56864/L.

Obchodné podmienky sú platné od 29.10.2021.

Javorový sirup je dostupný v CZ na www.biosirup.cz  www.javorovy-sirup.cz  v PL na  www.biosyrop.pl